જ્યાં કોરોના જાહેર તે વિસ્તારને હોટ સ્પોટ જાહેર કરી દેવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.