રાજકોટની સેમી હાઈસ્પીડ ટ્રેન કેવી છે ? મોદી મદદ નહીં કરે

How is the semi-high speed train from Rajkot? Modi will not help

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.