આખા ગુજરાતમાં કોરોનાની સ્થિતી સરકારની નજરે કેવી છે ? વાંચો

How is the status of Corona in the eyes of the government all over Gujarat? Read on

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.