અરવલ્લીમાં 25,450 પરીવારોને મનરેગા દ્વારા રોજગારી મળી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.