શ્રીલંકાના 20માં બંધારણ સુધારાની અસરોથી ભારત કેમ ચિંતિત છે, શું ચીન શ્રીલંકા પર રાજકીય અને આર્થિક કબજો લઈ રહ્યું છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.