વિશ્વમાં મોટું પણ અરાજકતામાં સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ

Largest in the world but the largest stadium in chaos

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.