આર્કટિકના ગ્રીનલેન્ડનો સૌથી મોટો સ્પ્લેટ ગ્લેશિયર ઓગળી ગયો, જો તમામ બરફ ઓગળી જશે તો દુનિયાને કિરણોથી કોઈ નહીં બચાવી શકે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.