માંડવી બીચની ગયા વર્ષે 2 લાખ પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.