મહેસાણા નગરપાલિકામાં ૧૮૦ કર્મયોગીઓને કાયમી નિમણુંક પત્રો એનાયત કરાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.