મનમોહનસીંગ ન બોલે, બોલે તો સાચું જ પડે, કહ્યું જીડીપી 1 ટકો ઘટશે, બરબાદી નક્કી

Manmohan Singh does not speak, speaks true, says GDP will decline by 1%

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.