ભૂજમાં માસિક ધર્મ પૂછપરછ કરી વિદ્યાર્થિની વોશરૂમમાં તપાસ કરી

Menstruation inquired into student's washroom in Gujarat's Bhuj

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.