તલમાં 4.50, તૂવેર-અડદ-દાળના ટેકાના ભાવમાં કિલોએ રૂ.3નો વધારો કરી મોદીએ ખેડૂતોની મજાક કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.