મોદીને ગુજરાતે વડાપ્રધાન બનાવ્યા, પણ રેલવે લાઈન વધારવાના બદલે ઘટાડી, વધું એક થપ્પડ

Modi made Gujarat prime minister, but reduced railway line instead

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.