મોદીએ BPL વેચવા કાઢી તેના 15 હજાર પેટ્રોલ પંપ અને 4 રિફાઈનરી છે

Modi will sal BPL, selling 15,000 petrol pumps and 4 refineries

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.