નડિયાદ શહેર માટે લોકડાઉન પેટ્રોલીંગ ફોર્સની રચના કરાઇ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.