સરકારની જન, ખેડૂત અને રાષ્ટ્રવિરોધી નીતિઓ વિરૂદ્ઘ 26 નવેમ્બરે કામદારોની દેશવ્યાપી હડતાલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.