નેહા કક્કર ઈન્ડિયન આઇડલના હોસ્ટ આદિત્ય નારાયણ સાથે લગ્ન નહીં કરે, નાટક હતું

Neha Kakkar will not marry Aditya Narayan, host of Indian Idol

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.