ગુજરાત વિધાનસભામાં 1960થી 2017 સુધીના 62 વર્ષમાં 137 મહિલા ધારાસભ્યો ચૂંટાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.