અમૂલ દૂધ 80 લાખ થેલી પ્લાસ્ટિક ફેંકતું હોવાથી નોટિસ, બંધ કરો આ બધું

Notice that since Amul milk throws 80 million bags of plastic, stop it all

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.