હવે ATMમાંથી રોકડ ઊપાડવા ચાર્જ ચૂકવવો પડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.