ઘરની છત પર સૂર્ય ઊર્જા પેદા કરવા એક લાખ લોકોએ માંગણી કરી

One lakh people demanded to generate solar energy on the roof of the house

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.