ભાજપના નેતાઓની તસવીરો પર કાળો કૂચડો ફેરવવાનો કાર્યકરોનો રોષ જોઈ પાટીલની રેલી રદ, પડતીની શરૂઆત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.