નરેન્દ્ર મોદીના વતન વડનગરની કોરોના મહિલા દર્દીની ખરાબ હાલત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.