માસ્ક ન પહેરવા પર હવે પોલીસ કાર્યવાહી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.