ખાનગી હોસ્પિટલો સરકાર હસ્તક લઈ લો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.