રિઝર્વ બેંકમાં ઉપરાછાપરી ચોથું રાજીનામુ, રઘુરામ રાજન, અર્જિત પટેલ, વિરલ આચાર્ય બાદ વિશ્વનાથન

Rishabh Rajan, Raghuram Rajan, Arjit Patel, Viral Acharya after Rairam Acharya

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.