અમદાવાદમાં ગેરકાયદે બાંધકામને કાયદેસર કરવામાં રૂ.10 હજાર કરોડનો ગોટાળો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.