તહેવારો બંધ કરાવાયા અને રૂપાણી સરકારના તાયફાઓ થાય છે, MLA

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.