મોદીના રાજકીય ગુરૂ કહે છે, થાળી, દીવો, મોબાઈલ ટોર્ચ નહીં પણ વેન્‍ટીલેટર આપો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.