અનિલ બકેરીની યુનિવર્સિટી પ્લાઝામાં ગેરકાયદે બનાવેલી 43 દુકાનો સીલ કરી

Seals 43 illegal illegal shops in Anil Bakery's University Plaza

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.