વસ્ત્રાપુરના ક્યુ ૩ થાઈ સ્પામાંથી ૩ વિદેશી તથા ૪ પરપ્રાંતીય યુવતીઓ ઝડપાઈ 

Six foreigners and 3 mutant girls aboard the Q-Thai Spa in Dharpur

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.