સુરતમાં ગ્રોસ કોસ્ટ કોન્ટ્રાકટ મોડલથી ૧૫૦ ઈલેકટ્રીક બસો શરૂં થઈ

bjp
bjp

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.