દેશની આર્થિક પડતીમાં યશ બેંક પડી, બેંકમાં નાણાં નથી, એટીએમ બંધ

yes bank's success in the country's economic collapse fell, the bank had no money, ATMs closed

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.