26 ફેબ્રુઆરીથી ગુજરાત વિધાનસભાનું અંદાજપત્ર સત્ર શરૂં થશે

The budget session of the Gujarat Legislative Assembly will begin from February 26

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.