રૂપાણીની બેદરકારી અને મંદીથી 35 હજાર કરોડના 5 વીજ પ્રોજેક્ટ પડતા મૂકાયા

The negligence and recession of the rupees led to the collapse of 5 power projects worth Rs 35,000 crore

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.