કપાસ પર સતત ત્રીજું માવઠું, તુવેર અને કેસર કેરીને ભારે નુકસાન, કયા પાકને કેટલા ટકા નુકસાન થયું, વાંચો

COTTON
COTTON

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.