ગંદા દાહોદમાં 23 દિવસમાં એક હજાર ટન કચરો કાઢ્યો

Thousands of tonnes of waste was collected in 23 days in dirty dahod

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.