ટ્રમ્પનું ભાષણ અમેરિકામાં કોઈ ટીવીએ લાઈવ ન બતાવ્યું, ભારતના ટીવી ગોદી બની ગયા

Trump's speech did not show any TV live in America, became India's TV dock

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.