વડોદરામાં BJP નેતાની પત્નીએ કહ્યું, રામ નામે પથ્થર તર્યા, મોદીજી નામે તકસાધુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.