ભાજપે રાજ્યસભાના ત્રીજા ઉમેદવાર કેમ જાહેર ન કર્યા ?

Why didn't the BJP announce the third Rajya Sabha candidate?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.