[:gj]કપાસના આગોતરા વાવેતર શરૂ, સૌરાષ્ટ્રમાં ચીનના કારણે કપાસનું વાવેતર ઘટશે[:en]Sowing of cotton starts in Gujarat, cotton cultivation in Saurashtra will decrease due to China[:hn]गुजरात में कपास की अग्रिम बुवाई शुरू, सौराष्ट्र में कपास की खेती चीन के कारण घटेगी[:]

[:gj]ગાંધીનગર, 26 મે 2021

ગુજરાતમાં ઘણાં ખેડૂતોએ કપાસનું આગોતરું વાવેતર શરૂ કરી દીધું છે. પાદરામાં 15 મે 2021ના દિવસે ઘણાં ખેડૂતોએ કપાસનું આગોતરું વાવેતર કરી દીધું છે. 1 જૂન સુધીમાં વરસાદ પડે કે ન પડે પણ સિંચાઈથી 10 હજાર હેક્ટર અને વરસાદ પડે તે પહેલા 15 જૂન સુધીમાં 5 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર આ વર્ષે થઈ શકે છે. ગયા વર્ષે આગોતરો કપાસ 6 લાખ હેક્ટર હતો.

કોરોનાના કારણે ખેડૂતોને કપાસમાં ભાવ ઓછા આવવાના કારણે આ વખતે આગોતરું વાવેતર ઓછું થઈ શકે છે. કારણ કે કપાસના કુલ વાવેતરમાં 18 લાખ હેક્ટરની આસપાસ વાવેતર રહી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ઘટાડો થઈ શકે છે તેની સામે ગુજરાતના બાકીના 3 વિસ્તારોમાં કપાસનું આગોતરું વાવેતર ગયા વર્ષની સાથે ઊભું રહી શકશે.

જેમાં 12 લાખ હેક્ટર તો બીટી કપાસનું હોવાનો અંદાજ છે. આ વખતે કપાસમાં ઇયળોનો મોટો રોગ હતો. કપાસમાં વરસાદ પણ આવ્યો હતો. તેથી ખેડૂતોને સારું એવું નુકસાન ગયું હતું. સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષે કપાસના સ્થાને મગફળીને વધારે પ્રાથમિકતા આપી શકે છે. કારણ કે મગફળીમાં સારા ભાવ મળ્યા હતા. ચીને સૌરાષ્ટ્રની મગફળી મોટા પાયે ખરીદ કરી લીધી હતી. કારણ કે ચીનમાં મગફળીનો પાક નિષ્ફળ રહ્યો હતો.

ગયા વર્ષે 15 જૂન 2020 સુધીમાં કપાસનું 6 લાખ હેક્ટર વાવેતર ચોમાસાના પહેલા વરસાદ પહેલા થઈ ગયું હતું. જેમાં 90 ટકા કપાસનું વાવેતર સૌરાષ્ટ્રમાં હતું.

1 જૂન 2020 સુધીમાં ગુજરાતમાં 13 હજાર હેક્ટરમાં કપાસનું આગોતરું વવાવેતર થયું હતું. જેમાં જૂનાગઢ, જામનગર, સુરેન્દ્ર નગર સૌથી આગળ રહ્યાં હતા.

સૌરાષ્ટ્રના તમામ 11 જિલ્લાઓમાં આગોતરું વાવેતર હતું. સૌથી વધું અમરેલીમાં 2 લાખ હેક્ટર કપાસ, ભાવનગર 82 હજાર હેક્ટર, રાજકોટ 82 હજરા હેક્ટર, બોટાદમાં 43 હજાર હેકટરમાં કપાસનું આગોતરું વાવેતર થયું હતું.

ચોમાસાના વરસાદ બાદ

13 જૂલાઈ 2020 સુધીમાં કપાસનું કુલ 20 લાખ હેક્ટરમાં હતો.

આ જ સમયે 2019માં 21 લાખ હેક્ટર કપાસનું વાવેતર હતું. અમરેલીમાં 3.3 લાખ, ભાવનગરમાં 2.24 લાખ, રાજકોટમાં 2 લાખ હેક્ટર વાવેતર થયા હતા.

સૌરાષ્ટ્રના 6 લાખ હેક્ટરના આગોતરા બીટી કપાસમાં ગુલાબી ઈયળનો હુમલો, ખેડૂતોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન

https://allgujaratnews.in/gj/cotton-producer-gujarat-will-get-big-benefit-in-chin-american-war/[:en]Gandhinagar, 26 May 2021
Many farmers in Gujarat have started sowing cotton before every year, just like Baris. Many farmers have already planted cotton on 15 May 2021 in Padra, Vadodara district. In Gujarat, irrigation can be done in 10 thousand hectares till 1 June. Irrigation can be done in 5 lakh hectares till June 15 before the rains. Cotton was grown on 6 lakh hectares of irrigation before Baris last year.
Corona has reduced the prices of cotton of farmers, due to which less sowing can be done this time. This is because the total area of ​​cotton can be about 18 lakh hectares. Pre-sowing of cotton in the remaining 3 regions of Gujarat may be less than last year in Saurashtra.
It is estimated that Bt cotton will be 11-12 lakh hectares. This time the caterpillar had a major disease in cotton. Cotton also received rain. In such a situation, the farmers have suffered a lot. Like last year, farmers in Saurashtra can give more preference to groundnut this year over cotton. Because peanuts have got good prices. China had purchased large quantities of peanuts from Saurashtra. Because the peanut crop in China had deteriorated.
Before the first monsoon rains, 6 lakh hectares of cotton had been sown by June 15, 2020. Out of which 90 percent cotton was cultivated in Saurashtra.
By June 1, 2020, cotton had been sown on 13,000 hectares in Gujarat. In which Junagadh, Jamnagar, Surendra Nagar were at the forefront.
All 11 districts of Saurashtra had prior planting. Maximum cotton was sown in 2 lakh hectares in Amreli, 82 thousand hectares in Bhavnagar, 82 thousand hectares in Rajkot and 43 thousand hectares in Botad.

After the monsoon rains
The total area of ​​cotton as on 13 July 2020 was 20 lakh hectares.
At the same time, 21 lakh hectares of cotton was sown in 2019. Sowing was done in 3.3 lakh hectares in Amreli, 2.24 lakh in Bhavnagar and 2 lakh hectares in Rajkot.

Pink Caterpillar strikes 6 lakh hectare BT cotton in Saurashtra, farmers loses millions

https://allgujaratnews.in/en/cotton-producer-gujarat-will-get-big-benefit-in-chin-american-war/[:hn]गांधीनगर, 26 मई 2021

गुजरात में कई किसानों ने हर साल की तरह, कपास की बुवाई बारीस से पूर्व शुरू कर दी है। वडोदरा जिल्ला के पदरा में 15 मई 2021 को कई किसान पहले ही कपास लगा चुके हैं। गुजरात में 1 जून तक 10 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकती है। बारिश से पहले 15 जून तक 5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकती है. पिछले साल बारीस से पहले कपास 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई से उगाया गया था।

कोरोना ने किसानों के कपास के दाम कम हो गये हैं, जिससे इस बार कम अग्रिम बुवाई हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कपास का कुल क्षेत्रफल लगभग 18 लाख हेक्टेयर हो सकता है। गुजरात के शेष 3 क्षेत्रों में कपास की पूर्व बुवाई सौराष्ट्र में पिछले साल से कम हो सकती है।

अनुमान है कि बीटी कपास 11-12 लाख हेक्टेयर होगा। इस बार कपास में कैटरपिलर की एक बड़ी बीमारी थी। कपास में भी बारिश हुई। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। पिछले साल की तरह सौराष्ट्र के किसान इस साल कपास की जगह मूंगफली को ज्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं। क्योंकि मूंगफली के अच्छे दाम मिले हैं। चीन ने सौराष्ट्र से बड़ी मात्रा में मूंगफली खरीदी थी। क्योंकि चीन में मूंगफली की फसल खराब हो गई थी।

पहली मानसून बारिश से पहले 15 जून, 2020 तक 6 लाख हेक्टेयर कपास की बुवाई हो चुकी थी। जिसमें से 90 प्रतिशत कपास की खेती सौराष्ट्र में की जाती थी।

1 जून, 2020 तक गुजरात में 13,000 हेक्टेयर में कपास की बुवाई हो चुकी थी। जिसमें जूनागढ़, जामनगर, सुरेंद्र नगर सबसे आगे रहे।

सौराष्ट्र के सभी 11 जिलों में पूर्व रोपण था। अमरेली में 2 लाख हेक्टेयर, भावनगर में 82 हजार हेक्टेयर, राजकोट में 82 हजार हेक्टेयर और बोटाद में 43 हजार हेक्टेयर में सर्वाधिक कपास की बुवाई हुई.

मानसून की बारिश के बाद

13 जुलाई 2020 तक कपास का कुल क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर था।

वहीं, 2019 में 21 लाख हेक्टेयर कपास की बुवाई की गई थी। अमरेली में 3.3 लाख हेक्टेयर, भावनगर में 2.24 लाख और राजकोट में 2 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई।

गुलाबी कीड़ा ने सौराष्ट्र में 6 लाख हेक्टेयर बीटी कपास पर किया हमला, किसानों को करोड़ों का नुकसान

https://allgujaratnews.in/hn/cotton-producer-gujarat-will-get-big-benefit-in-chin-american-war/[:]