અધિકારીઓ ધારાસભ્યોનું અને પ્રજાનું માન રાખતા નથી  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.