અમદાવાદના ઐતિહાસિક લાંભા મંદિરમાં પ્રસાદનું વિતરણ બંધ કરાતાં ભક્તજનો નિરાશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.