અમદાવાદમાં ચૂંટણી કંટ્રોલરૂમમાં 1300 ફરિયાદો આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.