અમદાવાદમાં 911 લક્ઝરી સ્પોર્સ કારને રૂ.28 લાખનો દંડનો વિક્રમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.