અમદાવાદ શહેરના ૨૬ વિસ્તારોમાં લોકો પ્રદુષિત પાણી પીવે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.