આનંદીબેન પટેલ બનાસકાંઠાના ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી કેમ બન્યા, ઘુંટાતું રહસ્ય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.