આરોપીઓને જાહેરમાં ન મારવા કે સરઘસ કાઢવા ગૃહ વિભાગનો આદેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.