ઈડરના સાબલવાડા ગામમાં જૂથ અથડામણ સંદર્ભે 28ની અટકાયત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.