ઉત્તર ગુજરાતમાં ૧૬.૫૮ લાખ હેક્ટરમાં ખરીફ વાવેતર સતત વરસાદથી ૨૦ ટકા નુકસાનની ભીતિ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.